Ledningsteam

Förskolechef
Veronica Haraldsson

Övergripande ansvarig för området Flogsta-Stenhagen-Hagunda.

Pedagogisk utvecklare
Anna Ståby

Utmanar, utvecklar och stödjer det pedagogiska arbetet.

Biträdande förskolechef
Dilsha Senay

Ansvarig för förskolorna Opalen och Järlåsa.

Biträdande förskolechef
Eva Forssell

Ansvarig för förskolorna Arkitekten och Kullerstenen.

Biträdande förskolechef
Gustav Östberg

Ansvarig för förskolorna Ramsta, Stenröset och Stenhällen 

Biträdande förskolechef
Magnus Thorn

Ansvarig för Vänge förskola, Flogsta förskola och Västra Stenhagens förskola.

Uppdaterad: