Förskoleområde och ledningsteam

Flogsta-Stenhagen-Hagunda förskoleenhet, består av 10 förskolor; Opalens förskola, Järlåsa, förskola, Arkitektens förskola, Stenrösets förskola, Stenhällens förskola, Kullerstenens förskola, Västra Stenhagens förskola, Ramsta förskola, Flogsta förskola och  Vänge förskola

Förskolorna leds av ett team bestående av 1 förskolechef som har ett övergripande ansvar och 4 biträdande förskolechefer som är närmast ansvariga för 2 till 3 förskolor var. Dessutom finns det en pedagogisk utvecklingsledare som stöd för pedagoger och chefer. 

I förskoleenheten har vi en utvecklingsgrupp, med representanter från varje förskola, som leds av förskolechef och pedagogisk utvecklingsledare. Enhetens utvecklingsgrupp har ett övergripande pedagogiskt ansvar för förskolan och enheten i enlighet med skollagen och läroplanen.

Uppdaterad: