Barnråd

På varje avdelning finns det en pedagog som ansvarar för barnrådet. Barnrådet träffas 2-4 gånger per termin. Utifrån vad som är aktuellt och intressant för barnen väljer pedagogerna ut en fråga som barnen diskuterar, exempelvis ”Vad tycker du om att göra på gården? Vad tycker du saknas på gården?".

Frågan diskuteras först i de mindre lärgrupperna, därefter väljs 2-3 barn från varje avdelning ut som representanter på barnrådet. Under barnrådet berättar barnen för varandra vad deras avdelning kommit fram till.  De yngre barnen får uttrycka sig med hjälp av bilder eller föremål, samt genom pedagogernas observationer av vad de yngre barnen är intresserade av.

Protokoll förs vid varje barnråd. Fram till nästa barnråd lever frågan som en del i barnens vardag. Tankar och ideér dokumenteras och dokumentationen finns tillgänglig för såväl barn, pedagoger och vårdnadshavare.

16 mars 2018