Nyfikenheten

På Nyfikenheten finns barn mellan 1 och 3 år.

Vi delar upp oss i två hemvister – Snäckan för de äldre barnen och Pärlan för de yngre. Under morgnar och eftermiddagar är vi oftast tillsammans hela blocket men under förmiddagar, lunch och vila är vi uppdelade i våra hemvister.

Vår viktigaste målsättning är att ge barn (och föräldrar) en trygg start i förskolan och vi arbetar för att tillvarata barnens nyfikenhet, intressen och lust att lära. Detta genom att bjuda barnen på inspirerande miljöer, lyhörda trygga vuxna som finns närvarande där barnen är och nya utmaningar för kropp och sinne.

Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Uppdaterad: