Nyfikenheten

Barn mellan 1-3 år. 

Den första tiden i förskolan är viktig och barnens trygghet står i fokus. När barnet bekantat sig med miljön, kamraterna och de nya vuxna erbjuder vi utmaningar utifrån barnens intressen.

Läsåret 2018 – 2019 kommer vi att arbeta med projekt ”Sagor och berättelser”.

 

 

 

 

Uppdaterad: