Grön

Gröna blocket har barn i åldrarna 2,5-5 år.

Barnen är indelade i två hemvister och vid samling och aktivitet får barnen vara i mindre grupper. Det skapar större möjlighet till lustfyllt utforskande och lärande. Hemvisterna är växelvis inne och ute på gården/ i skogen, det ger utrymme för lek och kreativitet.

Vi vill att vår lärmiljö ska vara lockande och utmanande för barnen och att vi genom ett reflekterande arbetssätt ska kunna möta barnen i det de är intresserade av och nyfikna på just nu. Vi arbetar i projekt.

 

Kojan 1Kojan 2

16 mars 2018