Fantasin

Barn mellan 2-5 år.

Blocket är delat i två hemvister och under dagen skapas mindre grupper i hemvisterna där barnen ges möjlighet till lek och lärande i små sammanhang inne, ute på gården eller i skogen. Vi arbetar i projekt med fokus på ett normkreativt och interkulturellt förhållningssätt.

Vi lyssnar och är lyhörda för vad barnen är intresserade av. Vi erbjuder olika aktiviteter och uppmärksammar barnens lekar.                                

Vad är barnen intresserade av? 
Vilket utforskande håller de på med?
Vad är det de försöker lära sig?

Utifrån barnens intressen och nyfikenhet skapar vi lärmiljöer som lockar till kreativitet och utforskande.

Med ett reflekterande arbetssätt är vi lyhörda och använder oss av frågeställningar som ger oss svar på vilka frågor och funderingar barnen är i, vad som intresserar dem och vad de försöker lära sig.

Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Uppdaterad: