Verksamhet och pedagogik

På Ramsta förskola arbetar vi utifrån läroplanen för förskolan Lpfö98/16. 

Vi strävar efter att med en förankrad kunskapssyn och en gemensamt utformad pedagogisk idé skapa en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik för såväl barn, föräldrar och personal.

I verksamheten är miljön en betydande faktor för barns utveckling och lärande, en så kallad tredje pedagog. Utifrån de sju rumskoncepten: ljud, ljus, ateljé/verkstad, sand och vatten, bygg och konstruktion, språk och digital miljö samt miljö för avskildhet vill vi erbjuda utmaningar, utforskande, lärande och lek. Miljöerna förändras efter barnens behov och intressen.

Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation synliggörs barns lärprocesser och vår egen verksamhet. Med hjälp av papper, penna och digitala verktyg dokumenteras det som händer och görs tillgänglig för barnen och deras familjer.

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik