Kontakt

Ramsta förskola
Ramsta 4
75591 UPPSALA

Nyfikenheten
Snäckan: 018-727 08 36, SMS 0722 - 20 34 29
Pärlan: 018-727 80 42, SMS 0722 - 20 34 29

Äventyret
Kikaren: 018-727 80 41, SMS 072 - 567 49 20
Kartan: 018-727 08 37, SMS 072 – 220 34 30

Fantasin
Fantasin 1:
018-727 08 38, SMS 072 – 220 34 31
Fantasin 2: 018-727 80 43, SMS 0725 - 82 88 63

Rektor
Gustav Östberg 018-727 70 77

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs per telefon till respektive avdelning

Öppettider
06:30-17:30